Arpa

Buğdaygillerden, Türkiye’ nin her yerinde tarımı yapılan, taneleri daha çok bira yapımında ve hayvan yemi olarak kullanılan otsu bir bitki.

Bonkalite

Buğdaydan un elde edilirken elde kalan kısmından buğdayın ince kepek ve endosperm kısımlarından oluşan çeşididir

Buğday

Buğdaygillerin örnek bitkisi olan, değişik cinsleri bulunan bir yıllık bir tarım bitkisi.

Çavdar

Buğdaygillerden, başağı kılçıklı, tohumu uzunca, genellikle hayvan yemine katılmak için yetiştirilen, ekmeği de yapılan bir bitki.

Hasarlı Buğday

Buğdaygillerin örnek bitkisi olan, değişik cinsleri bulunan bir yıllık bir tarım bitkisi kırıklı hasarlı halidir..

Kepek

Un elendikten sonra elek üstünde kalan kabuk kırıntıları.

Küspe

Hayvan yemi, gübre ya da yakacak olarak kullanılan, yağı ya da suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı.

Mısır

Buğdaygillerden, gövdesi kalın ve boğumlu, boyu iki metre olabilen, sivri uçlu ve şerit gibi uzun yapraklı, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri gövdeyle yaprak arasında koçan biçiminde olan bir tarım bitkisi.

Razmol

Değişik oranlarda endosperm, kepek ve embriyodan oluşan, az miktarda un içeren bir değirmencilik yan ürünüdür.

Ruşeym

Buğday rüşeymi buğday tanesinin alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir.

Sert Buğday

Buğdaygillerden tanesi ve unu beğenilen bir buğday türü.

Yemlik Buğday

Yemlik buğday, buğdaygiller familyasına ait olan ve tüm dünyada ıslahı yapılan bir bitki türüdür. 

Yulaf

Buğdaygillerden, taneleri insan beslenmesinde kullanılmakla birlikte genel olarak hayvan yemi yapılmak üzere ekilen, otsu bir tarım bitkisi.